przygotowali krótką część artystyczną poświęconą rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Temat jest niezwykle ważny, ale jednocześnie dość trudny do przekazania tak młodym odbiorcom jakimi są dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jednak wykorzystując różne formy (dramę, prezentację multimedialną, debatę) udało się w przystępny sposób przekazać najistotniejsze dla każdego Polaka treści płynące z ważnych wydarzeń 1791 roku.