Warto było uczcić taką rocznicę. Uczniowie klasy III B przygotowali plakaty dotyczące wybranych państw UE, natomiast prezentację i quizy sprawdzające wiedzę o naszej wielkiej " europejskiej rodzinie" zawdzięczamy licealistom z II D. Okazało się, że dzieci znają wiele ciekawostek o naszych bliższych i dalszych sąsiadach z Unii. W dobry nastrój wprowadziło nas rozpoznane przez wszystkich Flamenco w wykonaniu p. Rosario Ortega. Nad całością programu czuwał pan Dariusz Jenderko, który w wyjątkowy sposób przybliżył najmłodszym ideę powstania UE.