Uniowie naszej szkoły uzyskali najlepszy wynik w Polsce na Egzaminie ósmoklasisty według rankingu

portalu NASZA EDUKACJA.

Gratulacje dla uczniów i nauczycieli.