Każdy z tych dni jest pełen uśmiechu. Wspólnie śpiewamy „Sto lat” i składamy życzenia.