INFORMACJE DOTYCZĄCE LATA W MIEŚCIE

08 - 26.07.2024.

14-05-2024 godz. 16:00 

Wykaz Feryjnych Placówek Edukacyjnych (FPE) organizujących Warszawską Akcję „Lato w Mieście” 2024 - publikacja oferty

 

od 14-05-2024 godz. 16:00 do 26-05-2024 godz. 23:59

Zapisy kandydatów na stronie: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

 

28-05-2024 godz. 16:00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na Akcję "Lato w mieście".

 

od 29-05-2024 godz. 08:00 do 11-06-2024 godz. 16:00

Składanie przez rodziców kart oraz potwierdzeń opłat za opiekę i wyżywienie (zaświadczeń zwalniających z opłat).

 

17-06-2024 godz. 12:00

Publikacja list kandydatów, którzy potwierdzili wolę uczęszczania na Akcję "Lato w mieście".

Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

 

18-06-2024 godz. 12:00

Publikacja wolnych miejsc

 

22-06-2024 godz. 12:00

Rekrutacja na wolne miejsca (w godzinach ustalonych w danej szkole)

 

Oferta placówki:
Godziny pracy placówki: 07:00 - 17:00
Wyżywienie: śniadanie, obiad
Informacje dotyczące opłaty za opiekę oraz wyżywienie:
Potwierdzeniem zapisu dziecka do Warszawskiej Akcji „Lato w mieście” w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za opiekę oraz wyżywienie w terminie określonym w harmonogramie.
Forma płatności za opiekę oraz wyżywienie: przelew
Numer konta, na który należy dokonać opłaty za wyżywienie (20 zł/dzień):
74 1050 1735 1000 0090 8313 5617
Numer konta, na który należy dokonać opłaty za opiekę (30 zł/dzień):
10 1030 1508 0000 0005 5114 7002


Szanowni Rodzice

W naszej placówce dyżur wakacyjny dla dzieci z OP będzie się odbywał w dniach: 1 lipca - 19 lipca - I TURNUS.

Rodzice potwierdzają wolę zapisu na dyżur wakacyjny do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 17 zł.

Wpłata na konto: 74 1050 1735 1000 0090 8313 5617

Dyżur wakacyjny odbywa się w godzinach 7.00 -17.00.

19 marca 2024 r. podczas uroczystej Gali w Katowicach, Urząd Dzielnicy Wola otrzymał Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji w  13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw Samorządowy Lider Edukacji.  Ideą Programu jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają istotne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi. Ponadto - Wyróżnienie Nadzwyczajne Debiut Roku 2024 za największą ilość punktów rankingowych jako jednostka uczestnicząca po raz pierwszy w Konkursie oraz za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w sprawy lokalnej oświaty został przyznany Pani Burmistrz Grażynie Orzechowskiej - Mikulskiej.

 

Adaptacja wspólna misja rodziców i dzieci

 

 

Media cyfrowe - rodzic z telefonem w ręku

 

 

Funkcje wzrokowe, a nauka czytania i pisania

 

 

Zabawa z dziećmi i jej znaczenie

 

 

Po szkole zapraszamy do MDK-u na Wolę!

 

SZANOWNI RODZICE

 

Zebranie dla rodziców dzieci z Oddziału Przedszkolnego

odbędzie się we wtorek, 12.09.2023r. o godz. 17:15 w sali nr 11.

Rok szkolny 2023/2024

z firmą SZWAJCARKA Marcin Sikorski i systemem STARTEDU

w Zespole Szkół nr 127 w Warszawie

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice/Opiekunowie i Uczniowie –

cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Państwem spędzić w ZS nr 127 (SP 389) kolejny rok szkolny jako organizator żywienia i operator szkolnej stołówki.

Zapraszamy do zapoznania się treścią informacji przygotowanych dla Państwa na naszej stronie internetowej (www.szwajcarka.net) oraz do rejestracji w systemie STARTEDU.

Organizacja i obsługa administracyjno-finansowa żywienia

(zamówienia, rozliczenia i odwołania posiłków) odbywać będzie się w oparciu o system STARTEDU.

Zachęcamy do niezwłocznej rejestracji w systemie i do złożenia zamówienia posiłków –

 

link do rejestracji dla oddziałów przedszkolnych - zerówek w ZS nr 127

https://startedu.pl/Rejestracja/ZS_NR127_ZEROWKI

 

link do rejestracji dla klas 1-8, LO i nauczycieli/pracowników ZS nr 127

https://startedu.pl/Rejestracja/ZS_NR127

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmami instruującymi jak korzystać z systemu STARTEDU

 

https://www.youtube.com/channel/UCOMpN8AwkHbr4B68uLXxL8Q

 

Tych z Państwa, którzy planują korzystać z żywienia w oparciu o refundację (OPS, CPS lub inne źródła finansowania) prosimy o dostarczenie do szkoły lub naszej firmy stosownej dokumentacji celem dopisania dziecka/podopiecznego do listy uczniów uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej.

Żywienie uczniów oddziałów przedszkolnych – zerówek rozpocznie się 1 września 2023 roku,  

     a uczniów klas 1-8 i nauczycieli/pracowników od 5 września 2023 roku.

 

Cennik posiłków

całodzienne żywienie        17,00zł

zupa                                            4,00zł

II danie                                      10,00zł

zupa & II danie                      12,00zł


| SZWAJCARKA Marcin Sikorski | www.szwajcarka.net | tel. 502-856-258 |

Karta Ucznia w roku szkolnym 2023/2024

ZTM rozpoczyna proces wydawania Kart Ucznia pierwszoklasistom
oraz wymianę tych, które tracą ważność 30 września br.

 

Wyrobić nową lub przedłużyć już posiadaną Kartę Ucznia można na kilka sposobów podanych poniżej.

1. Poprzez elektroniczny Punkt Obsługi Pasażerów (e-POP).
Wejdź na stronę https://e-pop.wtp.waw.pl i wypełnij wniosek o Kartę Ucznia. Przygotuj dane dziecka* oraz jego zdjęcie.
Jako sposób odbioru Karty możesz wskazać dowolny stacjonarny POP lub wybrać wysyłkę karty na wskazany we wniosku adres zamieszkania. Wybierając opcję wysyłki na wskazany adres podczas wypełniania wniosku, musisz wybrać termin spotkania online
z pracownikiem ZTM. Spotkanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Na spotkanie online przygotuj:

- ważną legitymację szkolną z wpisanym numerem PESEL i adresem zamieszkania, a w przypadku braku legitymacji z powyższymi danymi zaświadczenie wydane przez placówkę, zawierające:

        - adres zamieszkania ucznia,

        - informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym,

        - numer PESEL,

- dokument potwierdzający tożsamość dziecka, a w przypadku uczniów obcokrajowców, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy okazać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Wyrobiona Karta Ucznia będzie wysłana na wskazany we wniosku adres zamieszkania za pośrednictwem operatora Poczta Polska.

Wybierając odbiór karty w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów, po zaakceptowaniu wniosku przez pracownika ZTM, otrzymasz maila z informacją, że wniosek został przyjęty i należy udać się do dowolnego POP w celu odbioru Karty.

Kartę Ucznia w POP otrzymasz od razu, po pozytywnej weryfikacji danych przez pracownika Punktu. Należy mieć ze sobą te same dokumenty, które zostały wymienione powyżej przy spotkaniu online.

 

2. Za pośrednictwem linku elektronicznego otrzymanego ze szkoły, do której uczęszcza Uczeń.

Potrzebne dokumenty:
• numer obecnej Karty Ucznia (nie dotyczy pierwszoklasistów),
• zdjęcie* dziecka.
Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie jego złożenia,
a później informację o jego rozpatrzeniu.


Nową Kartę Ucznia odbierzesz w szkole po otrzymaniu wiadomości z sekretariatu o jej dostarczeniu.

 

3. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Pasażerów.


Potrzebne dokumenty:

• ważna legitymacja szkolna z wpisanym numerem PESEL i adresem zamieszkania, a w przypadku braku legitymacji z powyższymi danymi zaświadczenie wydane przez placówkę, zawierające:
         - adres zamieszkania ucznia,
         - informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym,
         - numer PESEL,
• dokument potwierdzający tożsamość dziecka, a w przypadku uczniów obcokrajowców, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy okazać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL,
• zdjęcie* dziecka w formie elektronicznej lub papierowej.

 

4. Składając wniosek papierowy bezpośrednio w szkole.

Potrzebne dokumenty:
• wypełniony wniosek (druk wniosku otrzymasz w szkole),
• zdjęcie* dziecka w formie papierowej.

*zdjęcie powinno być: legitymacyjne, wykonane w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle, aktualne (wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy); składane w formie elektronicznej: w formacie JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200×259 pikseli, wielkość pliku nie większa niż 2 MB; składane w formie papierowej: w formacie 3,5x4,5 cm.

Warszawska Akcja Lato w Mieście 2023

Od 16 maja 2023 r. od godziny 16.00 rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji Lato w Mieście. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Status uczennicy/ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia (oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej). Do wzięcia udziału w Akcji zapraszamy również dzieci z Ukrainy, na takich samych zasadach jak dzieci warszawskie.

Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców nie podwyższyło w tym roku opłaty dziennej pomimo wysokiej inflacji oraz wzrostu cen produktów żywieniowych, energii i transportu chcąc nadal zapewnić wysoki standard opieki oraz wyżywienia dla wszystkich uczestników. W tym roku wszystkich uczestników obowiązuje jednakowa stawka 50 zł dziennie, jednak w zmienionym podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji Lato w Mieście 2023, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 16 maja 2023 r. od godziny 16:00 i potrwają do 28 maja 2023 r. do godz. 24:00 - zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Publikacja oferty placówek organizujących Akcję w elektronicznym systemie zgłoszeń nastąpi 16 maja 2023 r. o godz. 16.00.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji Lato w Mieście 2023 będą publikowane na bieżąco na stronie warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

 Zapraszamy!

 

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE) w Zespole Szkół nr 127 (pełna nazwa szkoły)

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2023 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

2. Status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia roku następnego do ukończenia przez nie 26. roku życia.

3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

• posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

• złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki,

• przestrzeganie zasad regulaminu FPE.

4. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych).

5. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 17:00

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 02.10.2023 r., po spełnieniu następujących warunków:

• do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

• do 08.09.2023 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE. Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , dnia poprzedzającego jego nieobecność.

13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

• opiekę w wysokości 30 zł dziennie na rachunek nr 10 1030 1508 0000 0005 5114 7002

• posiłki w wysokości 20 zł dziennie na rachunek nr 43 1940 1076 3017 2447 0016 0000

14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

15. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

17. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2023 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

18. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2023.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.