Uczestniczyliśmy w autorskiej audycji muzycznej. Spotkanie to umożliwiło nam bliskie obcowanie z muzyką i zapoznanie z prezentowanymi na żywo instrumentami.