Tematem przewodnim było rozwiązywanie zadań z tekstem. Z ogromnym zaangażowaniem i ciekawością słuchaliśmy i obserwowaliśmy starszych kolegów.