Dzieci prześcigają się w pomysłach na jesienne prace plastyczne co bardzo cieszy wychowawczynie, które skrzętnie rozwijają talenty artystyczne najmłodszych. Plastelina i dary jesieni pod postacią kasztanów wspaniale pobudziły twórczą kreatywność. Z pięknych prac plastycznych powstała mini wystawa w szkolnej świetlicy. Królują tu nie tylko rysunki, wyklejanki, wycinanki, frotaż, kolaż,  ale wszelkiego rodzaju wiersze, opowiadania, przysłowia, zagadki i oczywiście zabawy przy jesiennej muzyce.